O nás

Jsme nezávislá veřejná lékárna s více než dvacetiletou praxí. Základem naší práce je spolupráce v týmu. Klademe si za cíl přispět ke zlepšení zdraví našich klientů. Pomáháme pacientům pochopit způsob užívání léků, a tím zlepšit výsledky léčby. Poskytujeme služby v oblasti prevence, léčby a uchování zdraví. Podporujeme samoléčbu a podáváme informace v oblasti péče o sebe sama a o rodinné příslušníky. Zapojujeme se do screeningových programů pořádaných ČLnK.

Kvalifikace a praxe

Máme potřebné dovednosti a znalosti získané dlouholetým studiem a kontinuálně se celoživotně vzděláváme, tak abychom všem pacientům poskytli poradenství a další služby s přidanou hodnotou. Mezi zásady naší práce patří profesionální přístup, důvěra, absolutní spolehlivost a etické principy.

PharmDr. Drahomír Tomas

Kvalifikace

1981
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové – farmacie klinická
1984
Atestace I. stupně ze všeobecného lékárenství
1984
Doktorát z klinické farmacie
2014
Garantovaný kurz ČLnK – Odvykání kouření v lékárnách

Praxe

  • Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové – katedra farmakologie a toxikologie
  • Lékárenská služba Šumperk – Lékárna 913 Jeseník – zástupce vedoucího lékárníka
  • Lékárna U Divadla

Mgr. Ivana Tomasová

Kvalifikace

1983
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové – farmacie všeobecná
1983
Magistra farmacie
1988
Atestace I. stupně ze všeobecného lékárenství
1995
Attestation internationale D‘Homeopathie – I. stupeň – C.E.D.H. Institut Boiron

Praxe

  • Lékárenská služba Šumperk – Lékárna Hanušovice, Lékárna Šumperk, Lékárna 913 Jeseník
  • Lékárna U Divadla

Pavla Lažová registr. farm. asistent.

Kvalifikace

1994
Střední zdravotnická škola Ostrava

Praxe

  • Lékárna U Divadla, Jeseník

Veronika Miškářová registr. farm. asistent.

Kvalifikace

1997
Střední odb. učiliště farmaceutické Olomouc
2002
Střední a Vyšší zdravotnická škola – Brandýs nad Labem

Praxe

  • Lékárna U Divadla, Jeseník

Certifikáty

Lékárníci jsou držiteli těchto certifikátů:

1994 - 1995
Attestation internationale D‘Homeopathie
Garant C.E.D.H. Institut Boiron
2005
Certifikát DIA
Cyklus seminářů na téma diabetes metius
Garant Centrum diabetologie IKEM Praha
2007
Certifikát Astma, CHOPN, Alergie
Garant Česká lékárnická komora
2007 - 2015
Certifikáty Akademie Pierre Fabre Dermo - Cosmetique
Garant akademie Pierre Fabre
2008
Certifikát Moje lékárna pečuje o seniory
Garant Česká gerontologická a geriatrická společnost
2013
Certifikát Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka
Garant Homeopatická lékařská asociace
2014
Odvykání kouření v lékárnách
Garantovaný kurz ČLnK
2014 - 2015
Certifikát Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka
Akutní stavy, Tkáňové soli, Monokomponenty I.
Garant Homeopatická lékařská asociace
2016
Certifikát Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka
Akutní stavy II., Monokomponenty II., Homeopatická podpora poporodního období
Garant Homeopatická lékařská asociace
2017
Certifikát Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka
Akutní stavy III., Monokomponenty III.
Garant Homeopatická lékařská asociace
2017
Interakční akademie - DrugAgency, a.s.
Garantovaný kurz ČLnK
2018
Lékové interakce - DIABETES
Garantovaný kurz ČLnK
2019
Lékové interakce - ANALGETIKA
Garantovaný kurz ČLnK